Intencje mszalne

ogłoszenia parafialne

św. Brat Albert

galeria

Archiwum

Małżeństwo

Sakramenty » Małżeństwo

 Małżeństwo

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601 )

FORMALNOŚCI MAŁŻEŃSKIE:
 
Zachęcamy, aby w sprawach przygotowania do sakramentu małżeństwa zgłaszać się do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

W uroczystości i święta kancelaria nieczynna.

Protokół spisuje się najpóźniej trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu, przedstawiając wymagane dokumenty.

Termin ślubu można zarezerwować kilka miesięcy wcześniej.


DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

    *      Do ślubu konkordatowego – dokument z USC stwierdzający stan wolny i brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (w 3 egz.). Jest on ważny 3 miesiące od daty wystawienia i musi obejmować datę ślubu.
    *      Jeżeli będzie to tylko ślub kościelny – świadectwo zawartego wcześniej kontraktu cywilnego.
    *      Metryki chrztu (jeśli był on udzielony poza tutejszą parafią) z adnotacją o bierzmowaniu. Są one ważne 6 miesięcy.
    *      Dowody tożsamości
    *      Zaświadczenia o ukończonych naukach przedmałżeńskich (należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem).
    *      Indeks katechizacji lub świadectwo szkolne z ostatniej klasy nauki religii.
    *      Jeżeli oboje narzeczeni są spoza parafii Św. Brata Alberta, protokół przedmałżeński spisywany może być za pozwoleniem jednej z parafii narzeczonych.
    *      Świadkowie ślubu mają być osobami pełnoletnimi. Do protokołu przedślubnego należy podać ich imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.